Θέση: Bοηθός Μάγειρα

Περιοχή: Αμοργός

Έναρξη: Άμεσα

Τύπος εργασίας: Σεζόν

Περιγραφή: Εστιατόριο