Θέση: Bοηθός Μάγειρα

Περιοχή: Πάρος

Έναρξη: Άμεσα

Τύπος εργασίας: Σεζόν

Περιγραφή: Ξενοδοχείο