Θέση: Β και Γ’ Μάγειρας

Περιοχή: Αθήνα

Έναρξη: Άμεσα

Τύπος εργασίας: Μόνιμη

Περιγραφή: Εστιατόριο