Θέση: Τεχνίτης Καραμέλας

Περιοχή: Αθήνα

Έναρξη: Άμεσα

Τύπος εργασίας: Μόνιμη

Περιγραφή: Ζητείται τεχνίτης καραμέλας χωρίς προυπηρεσία