Θέση: Μάγειρας

Περιοχή: Γερμανία

Έναρξη: Άμεσα

Τύπος εργασίας: Μόνιμη

Περιγραφή: Ξενοδοχείο – Εστιατόριο ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα μάγειρα. Παρέχεται σίτιση & στέγαση.