Θέση: Βοηθός μάγειρα

Περιοχή: Θεσσαλονίκη

Έναρξη: Άμεσα

Τύπος εργασίας: Μόνιμη

Περιγραφή: Εστιατόριο