Θέση: Α’ Μάγειρας και Υπεύθυνος κρύας κουζίνας

Περιοχή: Κέρκυρα

Έναρξη: Άμεσα

Τύπος εργασίας: Σεζόν

Περιγραφή: Ξενοδοχείο