ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιστοσελίδα «www.lachef.gr» [εφεξής «η Ιστοσελίδα»], ιδιοκτησίας της Βιργινίας Αναστασιάδου του Ιωάννη, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Τσιμισκή 31, [εφεξής «η Εταιρία»]  προσφέρει το περιεχόμενό της στους επισκέπτες της υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

Α. Γενικοί Όροι

1. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας έχουν την ευθύνη πρόσβασης σε αυτή και βαρύνονται με την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς που συνδέονται με την πρόσβαση και παραμονή σε αυτή (π.χ. χρεώσεις από παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου).

2. Η Εταιρία δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα θα είναι διαρκώς προσβάσιμη ούτε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή είναι πάντοτε επικαιροποιημένες και ακριβείς.  Η Ιστοσελίδα δεν περιλαμβάνει συμβουλές οποιουδήποτε είδους.

3. Η Ιστοσελίδα και τα επιμέρους στοιχεία αυτής (κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά κλπ) προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αποκλειστικός δικαιούχος των οποίων είναι η Εταιρία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση στο κοινό, κατ’ αίτηση διάθεση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας.

4. Το όνομα χώρου «www.lachef.gr και η φράση «La Chef (Λεβή)» αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται από τις διατάξεις για τα domain names και τα διακριτικά γνωρίσματα αντίστοιχα.

5. Η Ιστοσελίδα πιθανόν να συνδέεται με άλλες μέσω υπερσυνδέσμων. Η Εταιρία, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή οι εργαζόμενοί της δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν προσβολή ή ζημία που θα προκύψει από την επίσκεψη και χρήση των ιστοσελίδων που συνδέονται με τη Ιστοσελίδα. Επισκέπτες που μεταβαίνουν σε συνδεόμενες με την παρούσα ιστοσελίδες, το πράττουν με δική τους αποκλειστική ευθύνη. Ειδικότερα η Εταιρία, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή οι εργαζόμενοί της δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν προσβολή ή ζημία που θα προκύψει από επικοινωνία ή εμπορική συναλλαγή με ιστοσελίδες τρίτων, που συνδέονται μέσω υπερσυνδέσμου με την Ιστοσελίδα.

6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην Ιστοσελίδα ή μπορεί να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα της Ιστοσελίδας ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο παράνομη ή επιβλαβής ή σχετίζεται με παράνομη ή επιβλαβή δραστηριότητα ή σκοπό.

7. Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας με σκοπό την αντιγραφή, αποθήκευση, μετάδοση ή διανομή οποιουδήποτε υλικού που συνιστά ή συνδέεται με λογισμικό spyware, ιό υπολογιστή, Trojan horse και εν γένει με κάθε είδους κακόβουλο λογισμικό υπολογιστή.

8. Απαγορεύεται το scraping, data mining, data extraction και data harvesting από την Ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρίας.

9. Η Εταιρία δεν προβαίνει σε συλλογή ή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της Ιστοσελίδας. Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας, εφόσον αποδεχθεί την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου (newsletter) υποβάλλοντας το σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα, συναινεί στην αποθήκευση και επεξεργασία από την Εταιρία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρεί για την περιοδική αποστολή ενημερωτικού υλικού της Εταιρίας ή συνεργατών της.


Β. Cookies

1. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο των επισκεπτών της Ιστοσελίδας και αντιστοιχούν σε αρχεία που αποθηκεύονται στο εξυπηρετητή της Ιστοσελίδας. Επιτρέπουν στην Εταιρία να λαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες σε σχέση με τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τον τύπο του διακομιστή που χρησιμοποιεί κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας, το είδος του υπολογιστή του, το λειτουργικό του σύστημα, τον πάροχο πρόσβασης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιεί, τη διάρκεια παραμονής του στην Ιστοσελίδα και σε κάθε τομέα αυτής και τεχνικές πληροφορίες που επιβοηθούν την αναπαραγωγή ήχου και εικόνας στην Ιστοσελίδα. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή, στην κινητή συσκευή ή στα αρχεία του επισκέπτη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή του επισκέπτη. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του επισκέπτη, ενδέχεται όμως να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή του.

Γ. Προσωπικά δεδομένα

1. Η Εταιρία ή τρίτος πάροχος (π.χ. Google Analytics) δύνανται να αποθηκεύουν τις δυναμικές ή στατικές διευθύνσεις IP των επισκεπτών της Ιστοσελίδας και την τοποθεσία αυτών.