ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιστοσελίδα «www.lachef.gr» [εφεξής «η Ιστοσελίδα»], ιδιοκτησίας του Πάγκαλου Γεωργίου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Τσιμισκή 31, [εφεξής «η Εταιρία»] προσφέρει το περιεχόμενό της στους επισκέπτες της υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

Α. Γενικοί Όροι

1. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας έχουν την ευθύνη πρόσβασης σε αυτή και βαρύνονται με την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς που συνδέονται με την πρόσβαση και παραμονή σε αυτή (π.χ. χρεώσεις από παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου).

2. Η Εταιρία δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα θα είναι διαρκώς προσβάσιμη ούτε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή είναι πάντοτε επικαιροποιημένες και ακριβείς.  Η Ιστοσελίδα δεν περιλαμβάνει συμβουλές οποιουδήποτε είδους.

3. Η Ιστοσελίδα και τα επιμέρους στοιχεία αυτής (κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά κλπ) προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αποκλειστικός δικαιούχος των οποίων είναι η Εταιρία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση στο κοινό, κατ’ αίτηση διάθεση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας.

4. Το όνομα χώρου «www.lachef.gr και η φράση «La Chef (Λεβή)» αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται από τις διατάξεις για τα domain names και τα διακριτικά γνωρίσματα αντίστοιχα.

5. Η Ιστοσελίδα πιθανόν να συνδέεται με άλλες μέσω υπερσυνδέσμων. Η Εταιρία, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή οι εργαζόμενοί της δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν προσβολή ή ζημία που θα προκύψει από την επίσκεψη και χρήση των ιστοσελίδων που συνδέονται με τη Ιστοσελίδα. Επισκέπτες που μεταβαίνουν σε συνδεόμενες με την παρούσα ιστοσελίδες, το πράττουν με δική τους αποκλειστική ευθύνη. Ειδικότερα η Εταιρία, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή οι εργαζόμενοί της δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν προσβολή ή ζημία που θα προκύψει από επικοινωνία ή εμπορική συναλλαγή με ιστοσελίδες τρίτων, που συνδέονται μέσω υπερσυνδέσμου με την Ιστοσελίδα.

6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην Ιστοσελίδα ή μπορεί να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα της Ιστοσελίδας ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο παράνομη ή επιβλαβής ή σχετίζεται με παράνομη ή επιβλαβή δραστηριότητα ή σκοπό.

7. Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας με σκοπό την αντιγραφή, αποθήκευση, μετάδοση ή διανομή οποιουδήποτε υλικού που συνιστά ή συνδέεται με λογισμικό spyware, ιό υπολογιστή, Trojan horse και εν γένει με κάθε είδους κακόβουλο λογισμικό υπολογιστή.

8. Απαγορεύεται το scraping, data mining, data extraction και data harvesting από την Ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρίας.

9. Η Εταιρία δεν προβαίνει σε συλλογή ή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της Ιστοσελίδας. Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας, εφόσον αποδεχθεί την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου (newsletter) υποβάλλοντας το σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα, συναινεί στην αποθήκευση και επεξεργασία από την Εταιρία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρεί για την περιοδική αποστολή ενημερωτικού υλικού της Εταιρίας ή συνεργατών της.

10. Για την επικοινωνία μαζί μας θα κληθείτε να μας παρέσχετε ορισμένα στοιχεία, όπως π.χ. το όνομα και την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), τηλέφωνο κ.α. Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να διεκπεραιώσουμε αρχικά το αίτημα αλλά και για να αξιολογήσουμε την εξυπηρέτηση σας και να σας παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη πορεία του αιτήματος σας.


Β. Cookies

1. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο των επισκεπτών της Ιστοσελίδας και αντιστοιχούν σε αρχεία που αποθηκεύονται στο εξυπηρετητή της Ιστοσελίδας. Επιτρέπουν στην Εταιρία να λαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες σε σχέση με τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τον τύπο του διακομιστή που χρησιμοποιεί κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας, το είδος του υπολογιστή του, το λειτουργικό του σύστημα, τον πάροχο πρόσβασης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιεί, τη διάρκεια παραμονής του στην Ιστοσελίδα και σε κάθε τομέα αυτής και τεχνικές πληροφορίες που επιβοηθούν την αναπαραγωγή ήχου και εικόνας στην Ιστοσελίδα.Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή, στην κινητή συσκευή ή στα αρχεία του επισκέπτη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή του επισκέπτη. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του επισκέπτη, ενδέχεται όμως να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή του.
2. Η δημιουργία αρχείων cookies εκτελείται αφού ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας επιλέξει “Αποδοχή” στο σχετικό banner που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα.

Γ. Προσωπικά δεδομένα

1. Η Εταιρία ή τρίτος πάροχος (π.χ. Google Analytics) δύνανται να αποθηκεύουν τις δυναμικές ή στατικές διευθύνσεις IP των επισκεπτών της Ιστοσελίδας και την τοποθεσία αυτών.

Δ. Πολιτική ακύρωσης/επιστροφών

Οι ημερομηνίες, οι ώρες και οι χώροι υλοποίησης των σεμιναρίων μας αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας ή αναφέρονται ρητά στον πελάτη κατά την διαδικασία της εγγραφής του. Η La Chef Levi διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τόπο υλοποίησης του σεμιναρίου, και θα ενημερώσει τον πελάτη μόλις μια τέτοια αλλαγή γίνει γνωστή. Η La Chef Levi διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ακυρώσει ή να επαναπρογραμματίσει οποιοδήποτε σεμινάριο, και θα ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο μόλις μια τέτοια αλλαγή γίνει γνωστή.
Σε περίπτωση που ο πελάτης θέλει να ακυρώσει την συμμετοχή του σε κάποιο σεμινάριο για το οποίο έχει ήδη πληρώσει, μπορεί να το κάνει μέχρι και 30 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Σε αυτή την περίπτωση, θα του επιστραφεί το 100% των χρημάτων που θα έχει ήδη πληρώσει. Kαθώς η ακύρωση θα οδηγήσει σε απώλεια εσόδων λόγω των συγκεκριμένων διαθέσιμων θέσεων, σε περίπτωση όπου η ακύρωση γίνει σε λιγότερες από 30 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 50% του κόστους του σεμιναρίου.

Ε. Ασφάλεια συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «Alpha e-Commerce» της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

ΣΤ. Πρόσβαση, Ανάκτηση, Τροποποίηση, Διαγραφή

Οποτεδήποτε έχετε το δικαίωμα, επικοινωνώντας μαζί μας, να αιτηθείτε όπως λάβετε χωρίς χρέωση πληροφορίες σχετικά με:

  • Τον τρόπο επεξεργασίας και τον τόπο και μορφή αποθήκευσης των δεδομένων σας
  • Το δικαίωμά σας να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας που έχουμε στην κατοχή μας.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε χωρίς χρέωση να τροποποιηθούν ορισμένα ή όλα από τα δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας, όπως και να διαγραφούν αυτά εντελώς.

Ζ. Δεδομένα που συλλέγουμε

–Προσωπικές πληροφορίες, όπως όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο.

–Δεδομένα για τις ανάγκες τιμολόγησης,όπως όνομα, επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση, ΑΦΜ, που μας χορηγείτε εσείς για τη διεκπεραίωση παραγγελίας.

-Δεδομένα πελατών σας που μας χορηγείτε δυνάμει μεταξύ μας συμφωνιών, για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων. Τα δεδομένα αυτά διατηρούμε με ασφαλή τρόπο (βλ. κατωτέρω υπό «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»). Για τη νόμιμη συλλογή των δεδομένων αυτών δε φέρουμε ευθύνη.

–Στοιχεία Διαδικτυακής δραστηριότητας που προκύπτουν κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, όπως διεύθυνση IP, λειτουργικό σύστημα.

–Στοιχεία χρήσης του ιστοτόπου μας εκ μέρους σας.