ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την ιστοσελίδα www.lachef.gr της Σχολής La Chef Levi – Πάγκαλος Γεώργιος με ΑΦΜ 117570004 που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Τσιμισκή 31 54624, Ελλάδα, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους τόσο από εμάς όσο και από τρίτους που τυχόν επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το ισχύον νομικό πλαίσιο,  δηλαδή τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 (ΓΚΠΔ), τον ν. 4624/2019 καθώς και τις αποφάσεις, συστάσεις, γνωμοδοτήσεις και λοιπές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με εσάς. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε περιορίζονται σε αυτά που εσείς μας γνωστοποιείτε και τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών μας. Συγκεκριμένα επεξεργαζόμαστε μόνο τα στοιχεία επικοινωνίας των πελατών μας (όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου) καθώς και τα δεδομένα υγείας που περιλαμβάνονται στον ιατρικό φάκελο.

Περαιτέρω, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι στην ιστοσελίδα www.lachef.gr δεν συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο κύριος Πάγκαλος Γεώργιος με έδρα την Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 31 Τ.Κ. 54624, Ελλάδα, email:info@lachef.gr, website: www.lachef.gr

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε με το τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email: info@lachef.gr, τηλ +302310240675.

 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα υγείας που μας παρέχετε τα επεξεργαζόμαστε για την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών μας, καθώς η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής.

Τα λοιπά προσωπικά στοιχεία σας τα επεξεργαζόμαστε για την επικοινωνία μαζί σας, τη χρέωση των υπηρεσιών μας και την εν γένει συμμόρφωσή μας με τη φορολογική νομοθεσία.

Περαιτέρω, συλλέγουμε τα στοιχεία που μας υποβάλλετε κατά την εγγραφή σας στο newsletter μας. Κατά την εγγραφή στο newsletter, θα ζητηθεί από τον χρήστη-επισκέπτη η ηλεκτρονική του διεύθυνση. Το lachef.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που χορηγούνται από τους χρήστες κατά τη διάρκεια της εγγραφής τους στο newsletter μας προκειμένου να τους αποστέλλεται ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις υπηρεσίες της Εταιρείας μας.

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας ώστε να βελτιστοποιήσουμε την ποιότητα της λειτουργίας της ιστοσελίδας. Τα cookies που είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία της ιστοσελίδας (λειτουργικά cookies) είναι εξ ορισμού ενεργοποιημένα, ενώ τα λοιπά (μη λειτουργικά) cookies είναι εξ ορισμού απενεργοποιημένα και απαιτείται η συγκατάθεσή σας προκειμένου να ενεργοποιηθούν.

Το lachef.gr χρησιμοποιεί τα προγράμματα Pixel της Facebook και Google Analytics. Παρόλο που τα προγράμματα Pixel της Facebook και Google Analytics καταγράφουν δεδομένα όπως η γεωγραφική θέση των χρηστών, η συσκευή τους, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό τους σύστημα, καμία από τις εν λόγω πληροφορίες δεν τους κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και για τη διαχείρισή τους επισκεφθείτε την Πολιτική cookies [link]

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεσμευόμαστε ότι τηρούμε το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων σε πλήρη συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων και δεν τα διαβιβάζουμε σε τρίτους εκτός από τις νόμιμες αρμόδιες δημόσιες αρχές, εφόσον υπάρχει σχετική έννομη υποχρέωση. Στα δεδομένα μπορεί πιθανόν να έχουν πρόσβαση, εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο, και τυχόν εξωτερικοί συνεργάτες, όπως λογιστές, δικηγόροι ή συντηρητές του πληροφοριακού συστήματος και της ιστοσελίδας. Σε αυτή την περίπτωση οι τρίτοι δεσμεύονται συμβατικά για τη σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο επεξεργασία των δεδομένων στα οποία μπορεί να έχουν πρόσβαση και την αυστηρή τήρηση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων.

Περαιτέρω τα ιατρικά δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με τους κανόνες περί ιατρικού απορρήτου (άρθρο 13 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας).

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ;

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας  η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Ως χρήστες της ιστοσελίδας και υποκείμενα των δεδομένων έχετε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ και ειδικότερα τα δικαιώματα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων και εναντίωσης στην επεξεργασία, περιλαμβανομένου του δικαιώματος εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ.

Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορείτε να ασκήσετε εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ. μέσω αποστολής σχετικού αιτήματός του στην ταχυδρομική διεύθυνση (Θεσσαλονίκη, Tσιμισκή 31 Τ.Κ. 54624, Ελλάδα), είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@lachef.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, ο χρήστης μπορεί να καλεί στο τηλ.: +302310240675

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Εφόσον, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, θεωρείτε ότι αυτά δεν έχουν ικανοποιηθεί, έχετε δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 115 23, Αθήνα, τηλ.: 210-6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / e-mail: contact@dpa.gr.).

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Ο ιστότοπος www.lachef.gr εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε, δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ.

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στον ιστότοπο του ιατρού, www.drpagkalos.gr. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας. Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους. Τα μη αναγκαία (μη λειτουργικά) cookies είναι εξ ορισμού απενεργοποιημένα.

Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας (λειτουργικά cookies). Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας.

Η Εταιρεία τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας της. Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies, κάθε φορά που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies, να τα ενεργοποιήσετε ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω του πεδίου Ρυθμίσεις Cookies στην ιστοσελίδα μας.

Τι είναι τα Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookies παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για πολλούς λόγους. Για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά την ασφαλή αναζήτηση ή για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα.

Κάνουμε χρήση Cookies;

Ναι, κάνουμε χρήση ορισμένων cookies με κύριο σκοπό να καταστήσουμε την ιστοσελίδα μας πιο λειτουργική και φιλική προς τους χρήστες μας.

Συγκεκριμένα ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τα Απολύτως Απαραίτητα (Λειτουργικά ή Αναγκαία) cookies και, ειδικότερα, cookies συνεδρίας, μόνιμα cookies, ιδιόκτητα cookies ή cookies τρίτων μερών, που είναι απαραίτητα για την περιήγηση στον ιστότοπο, για σκοπούς εσωτερικής ασφάλειας και διαχείρισης συστημάτων. Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι υποχρεωτικά και είναι προεπιλεγμένα με την είσοδό σας στον ιστότοπο.

Τα Cookies συνεδρίας διαγράφονται αμέσως μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης.

Τα Μόνιμα cookies παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησης για ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για την αναγνώριση της συσκευής που συνδέεται με έναν ιστότοπο, διευκολύνοντας τις διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας χρήστη.

Τα Ιδιόκτητα cookies δημιουργούνται και ελέγχονται απευθείας από τον χειριστή του ιστότοπου στον οποίο ο χρήστης περιηγείται.

Τα Cookies τρίτων μερών δημιουργούνται και ελέγχονται από μέρη εκτός του χειριστή του ιστότοπου στον οποίο ο χρήστης περιηγείται.

Πως να ελέγξετε και διαγράψετε τα cookies

Η ιστοσελίδα μας παρέχει μηχανισμό συγκατάθεσης/επιλογής και διαχείρισης των προτιμήσεών σας σχετικά με την αποθήκευση των cookies (Ρυθμίσεις cookies)

Ωστόσο, εκτός του μηχανισμού επεξεργασίας των cookies μέσω της ιστοσελίδας, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser, ή της κινητής συσκευής σας, προκειμένου να αποτρέψετε την εγκατάσταση cookies στον υπολογιστή, ή την κινητή σας συσκευή ή να τα διαγράφετε κάθε φορά που θα ολοκληρώνετε την πλοήγηση. Αν επισκεφθείτε τη σελίδα «βοήθεια» (help) του browser σας, θα μπορέσετε να λάβετε οδηγίες για το πώς να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις των cookies. Αν επιλέξετε να αποτρέψετε την εγκατάσταση cookies, όπως αναφέρεται πιο πάνω, ενδεχομένως δεν θα μπορείτε να κάνετε χρήση λειτουργιών της ιστοσελίδας, των εφαρμογών και υπηρεσιών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα cookies: www.allaboutcookies.org and www.youronlinechoices.eu