50 χώρες, 50 Σχολές Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής-Αρτοποιίας από 5 ηπείρους

Το ΙΕΚ La Chef Levi επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα ως η μόνη Σχολή της χώρας στην Ολυμπιάδα Νέων Μαγείρων.
Διάκριση η οποία επαναλαμβάνεται το έτος 2023 όπου η Σχολή λαμβάνει ξανά την αποκλειστική πρόσκληση να εκπροσωπήσει την χώρα στην γιορτή της Γαστρονομίας διεθνώς.

Μία σπουδαία αναγνώρισης της υψηλής ποιότητας σπουδών του ΙΕΚ La Chef Levi.