Θέση: Μάγειρας

Περιοχή: Χαλκιδική

Έναρξη: Άμεσα

Τύπος εργασίας: Σεζόν

Περιγραφή: Beach Bar