Θέση: Β’ και Γ’ Μάγειρες

Περιοχή: Λευκάδα

Έναρξη: Άμεσα

Τύπος εργασίας: Σεζόν

Περιγραφή: Εστιατόριο