Θέση:  Μάγειρας

Περιοχή: Κρήτη

Έναρξη: Άμεσα

Τύπος εργασίας: Σεζόν

Περιγραφή: Ξενοδοχείο