Ιορδάνης Αραμπουσάκης

About Ιορδάνης Αραμπουσάκης

Ο Ιορδανής Αραμπουσάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Αποφοίτησε από το Πειραματικό σχολείο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια σπούδασε Χρηματοοικονομική - Λογιστική όπου και αποφοίτησε με Άριστα. Έχει στην κατοχή του δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και στην εφαρμοσμένη λογιστική και ελεγκτική. Έχει εργαστεί στην Εθνική Τράπεζα και από το 1995 είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και λογιστής - φοροτέχνης. Είναι επί σειρά ετών καθηγητής στη Σχολή Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής La Chef Levi, διδάσκοντας Κοστολόγηση και Food Cost.

5+1 κόστη τα οποία οι επαγγελματίες της εστίασης δεν μπορούν να μετρήσουν!

2023-12-22T23:43:03+02:00

Ο Ιορδάνης Αραμπουσάκης, Καθηγητής Κοστολόγησης στη La Chef Levi, Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Φοροτεχνικός, μας

5+1 κόστη τα οποία οι επαγγελματίες της εστίασης δεν μπορούν να μετρήσουν!2023-12-22T23:43:03+02:00

Γιατί οι επιχειρήσεις εστίασης αποτυγχάνουν- Η ανάγκη εκσυγχρονισμού και υπολογισμού του κόστους

2023-12-22T23:43:13+02:00

Ο Ιορδάνης Αραμπουσάκης, Καθηγητής Κοστολόγησης στη La Chef Levi, Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Φοροτεχνικός, μας

Γιατί οι επιχειρήσεις εστίασης αποτυγχάνουν- Η ανάγκη εκσυγχρονισμού και υπολογισμού του κόστους2023-12-22T23:43:13+02:00
Go to Top