Θέση:  Μάγειρας

Περιοχή: Μύκονος

Έναρξη: Άμεσα

Τύπος εργασίας: Σεζόν

Περιγραφή: Ξενοδοχείο