Θέση: Μάγειρας

Περιοχή: Ξυλόκαστρο

Έναρξη: Άμεσα

Τύπος εργασίας: Μόνιμη

Περιγραφή: Εστιατόριο